வேதியியல் தரநிலைகள் BIT 85

வேதியியல் தரநிலைகள் BIT 85
  • TIANWEI
  • சீனா
  • PO க்குப் பிறகு 7-14 நாட்கள்

தரம் தேசிய தரங்களை பூர்த்தி செய்கிறது
வேகமாக வழங்கல்

நிலையான தயாரிப்பு பெயர்: BIT


சிஏஎஸ் எண்: 2634-33-5


பொருள்குறியீட்டு
பயம்வெள்ளை தூள்
பிஐடி,%99.0


களஞ்சிய நிலைமை: 0-5, ஒளி, காற்று புகாத சேமிப்பிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது.


குறிப்பு: பயன்பாட்டின் போது நிலையான கரைப்பான்களின் ஆவியாவதைத் தவிர்க்கவும்.பிஐடி: 1,2-பென்சிசோதியசோலின் -3-ஒன்று


சமீபத்திய விலையைப் பெறவா? நாங்கள் விரைவில் பதிலளிப்போம் (12 மணி நேரத்திற்குள்)

தனியுரிமைக் கொள்கை

close left right