அழகுசாதனப் பொருட்களுக்கு என்ன வகையான பாதுகாப்புகள் உள்ளன 1

23-01-2023

பாதுகாப்புகள் நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சி மற்றும் இனப்பெருக்கம் மற்றும் சிதைவைத் தடுக்கும் முகவர்கள். நுண்ணுயிரிகளின் பரவலைத் தடுக்க சில நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றன. மேற்கூறிய நோக்கத்தை அடைவதற்கான மிகவும் சிக்கனமான மற்றும் எளிமையான வழிகளில் ஒன்று பாதுகாப்புகளைப் பயன்படுத்துவது என்பதை நடைமுறை நிரூபித்துள்ளது.


அழகுசாதனப் பொருட்களில் உள்ள பாதுகாப்புகள் பொதுவாக கேசன் என்று அழைக்கப்படுகின்றன, மேலும் அவை அழகுசாதனப் பொருட்களைக் கழுவுவதற்கான பாதுகாப்புப் பாதுகாப்பில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பொதுவாக, பயன்படுத்தப்படும் பாதுகாப்பின் அதிக செறிவு, சிறந்த விளைவு. ப்ரிசர்வேட்டிவ்களின் அளவு அதிகமாக இருக்கும் போது, ​​அது நேரடியாக நுண்ணுயிரிகளை அழிக்கும். பாதுகாப்புகளின் அளவு பொருத்தமானதாக இருக்கும் போது, ​​நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கலாம். இருப்பினும், பாதுகாப்புகளின் அளவு அதிகமாக இருக்கும்போது, ​​​​மனித உடல் சங்கடமான எதிர்வினைகளை உருவாக்கும். ஒரு தயாரிப்பில் ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவ் சேர்க்கப்படும் போது, ​​அது புதிய அமைப்பில் நல்ல நிலைப்புத்தன்மை உள்ளதா என்பதையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். எனவே, அழகுசாதனப் பொருட்களின் உருவாக்கத்தில், பாதுகாப்புகளின் செயல்திறனை பாதிக்கும் அழகுசாதனப் பொருட்களில் பல காரணிகளைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.


வெவ்வேறு அழகுசாதனப் பொருட்களுக்கு, பயன்படுத்தப்படும் பாதுகாப்புகளும் வேறுபட்டவை. உற்பத்தி தொழில்நுட்பத்தின் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றத்துடன், பாதுகாப்புகளின் வகைகள் அதிகரித்து வருகின்றன.


சமீபத்திய விலையைப் பெறவா? நாங்கள் விரைவில் பதிலளிப்போம் (12 மணி நேரத்திற்குள்)

தனியுரிமைக் கொள்கை