அதிக வெப்பநிலையில் சேமிக்கப்படும் மரப் பாதுகாப்புகளின் முக்கிய புள்ளிகள் யாவை

28-01-2023

மரப் பாதுகாப்புகளின் சிகிச்சை முறைகள் யாவை? இது காகிதக் கூழ் ஆன்டிகோரோஷனின் திறமையான தயாரிப்பு ஆகும். இந்த தயாரிப்பு கன உலோகங்களைக் கொண்டிருக்கவில்லை மற்றும் தண்ணீரில் நன்கு கலக்கக்கூடியது. மற்றும் அவரது இரசாயன குணாதிசயங்கள் நிலையானதாக இருப்பதால், குழம்புகளின் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகளை பாதிக்காது, மேலும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தாது, இது மிகவும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த கூழ் சிறப்பு பாதுகாப்பு ஆகும்.


வீட்டுத் தாளின் கருத்தடை மற்றும் பாதுகாப்பு மிகவும் முக்கியமானது. காகிதக் கூழின் ஆண்டிசெப்டிக் வலுவான பாக்டீரிசைடு சக்தியைக் கொண்டுள்ளது. அதன் செயலில் உள்ள பொருட்கள் நுண்ணுயிரிகளின் செல் சுவரில் நேரடியாக ஊடுருவி, செல் உட்புறத்தில் நுழைந்து, செல்லின் நியூக்ளிக் அமிலத்தின் (ஆர்என்ஏ மற்றும் டிஎன்ஏ) கருவுடன் இணைக்கலாம். பல்வேறு கூழ் செயல்முறையின் படி தொடர்ச்சியான சொட்டுநீர் அல்லது தாக்கத்தை சேர்ப்பது எளிமையான செயல்பாடு, கன உலோகங்கள் இல்லாதது, தண்ணீருடன் நல்ல கலவையாகும், குழம்புகளின் உடல் மற்றும் இரசாயன பண்புகளை மாற்றாது, கருத்தடை, பாக்டீரியோஸ்டேடிக், நீண்ட கால, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு.


அனைத்து வகையான ஸ்டார்ச் உற்பத்திக்கும் கருத்தடை மற்றும் பாதுகாப்பிற்கும் ஏற்ற மரப் பாதுகாப்புகளின் சிகிச்சை முறைகள் என்ன, வலுவான கருத்தடை மற்றும் பாதுகாப்பு விளைவு, தொழில்முறை தொழில்நுட்பத்தால் தயாரிக்கப்படும் பாதுகாப்புகள், பரந்த பயன்பாட்டின் நன்மைகள், நீண்ட கருத்தடை காலம், பலவகையான பாக்டீரியாக்களைக் கொல்லும். , பூஞ்சை மற்றும் ஈஸ்ட், 0.05%-0.4% செறிவு பயன்பாடு நல்ல பாக்டீரியா எதிர்ப்பு விளைவை அடைய முடியும், PH ஒரு பரவலான பயன்படுத்த, வலுவான நிலைப்புத்தன்மை நன்மைகள்.

சமீபத்திய விலையைப் பெறவா? நாங்கள் விரைவில் பதிலளிப்போம் (12 மணி நேரத்திற்குள்)

தனியுரிமைக் கொள்கை