பாதுகாப்புகள் மற்றும் பூஞ்சை காளான் முகவர்கள் மரத்தை எவ்வாறு நடத்துகிறார்கள்?

27-05-2021

   1970 களின் முற்பகுதியில், அரிப்பு எதிர்ப்பு மரம் தோன்றியது. அந்த நேரத்தில், மர பாதுகாப்பின் விளைவை அடைய மக்கள் மரத்தில் பாதுகாப்புகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான முறையை மட்டுமே பயன்படுத்தினர். இப்போது நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் அரிப்பைத் தடுக்கும் மரம், உயர் அழுத்தக் கொள்கலனில் விறகுகளை வைப்பது, மரத்திலிருந்து காற்றைப் பிரித்தெடுப்பது மற்றும் பாதுகாப்பை மரத்தின் உயிரணுக்களில் ஆழமாக அழுத்துவது.


   இந்த செயல்முறை பாதுகாக்கும் சிகிச்சையில் ஒரு முக்கிய படியாகும். முதலாவதாக, பாதுகாப்பிற்குரிய மரத்தை உட்செலுத்துவதற்கான உடல் செயல்முறை உணரப்படுகிறது, அதே நேரத்தில், பாதுகாக்கும் சில செயலில் உள்ள பொருட்களின் வேதியியல் எதிர்வினை செயல்முறை மற்றும் மரத்தில் உள்ள ஸ்டார்ச், செல்லுலோஸ் மற்றும் சர்க்கரை ஆகியவை நிறைவடைகின்றன. இது மர சிதைவை ஏற்படுத்தும் பாக்டீரியா மற்றும் பூச்சிகளின் வாழ்க்கை சூழலை அழிக்கிறது. முக்கிய பாதுகாப்புகளில் ACQ, CCA போன்றவை அடங்கும், அவை ஹெவி மெட்டல் அயனிகளைக் கொண்ட கலவைகள், ஆனால் மக்கள் சுற்றுச்சூழலையும் ஆரோக்கியத்தையும் புரிந்துகொள்வதால், இந்த முகவர்கள் படிப்படியாக மாற்றப்படுவார்கள்.   தற்போது, ​​முன்பதிவு செய்யப்படாத மரம் மற்றும் மர பொருட்கள் பூச்சி தொற்று மற்றும் அழுகலுக்கு ஆளாகின்றன, மேலும் மரம் மண் அல்லது தண்ணீருடன் தொடர்பு கொள்ளும்போது 1-4 ஆண்டுகள் மட்டுமே ஆயுட்காலம் இருக்கலாம். பாதுகாக்கும் சிகிச்சைக்கு உட்பட்ட மரம் தோற்றத்தில் அழகாக மட்டுமல்லாமல், வலுவாகவும், எடை குறைவாகவும், செயலாக்க செயல்திறனில் வலுவாகவும் இருக்கிறது. இது சாதாரண பராமரிப்பின் கீழ் 50 ஆண்டுகளை எட்டக்கூடும், மேலும் உலகம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பில்லியன் கணக்கான மரங்களை சேமிக்க முடியும். மேலும் ஆன்டிகோரோசிவ் மரமும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த கட்டிட பொருள்.


சமீபத்திய விலையைப் பெறவா? நாங்கள் விரைவில் பதிலளிப்போம் (12 மணி நேரத்திற்குள்)

தனியுரிமைக் கொள்கை