பூஞ்சை காளான் தடுப்பானின் பயன்பாடு

31-10-2022

அச்சு ஒரு வகையான பூஞ்சை, அதன் சிறப்பியல்பு மைசீலியம் மிகவும் வளர்ந்தது, பெரிய பழம்தரும் உடல் இல்லை. மற்ற பூஞ்சைகளைப் போலவே, செல் சுவர்கள், ஒட்டுண்ணி அல்லது சப்ரோஃபிடிக் உயிர்வாழ்வு உள்ளன. சில அச்சுகள் உணவை நச்சுப் பொருட்களாக மாற்றும், மேலும் சில உணவில் உள்ள நச்சுக்களை, அதாவது மைக்கோடாக்சின்களை உருவாக்கலாம். அஃப்லாடாக்சின் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதிலிருந்து, அச்சு மற்றும் மைக்கோடாக்சின் மூலம் உணவை மாசுபடுத்துவது அதிக கவனம் செலுத்தப்படுகிறது. இது மனித ஆரோக்கியத்திற்கு பெரும் தீங்கு விளைவிக்கிறது, முக்கியமாக நாள்பட்ட விஷம், புற்று நோய், டெரடோஜெனெசிஸ் மற்றும் பிறழ்வு என வெளிப்படுகிறது.


10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான பயன்பாட்டு அனுபவம் மற்றும் தொடர்ச்சியான தொழில்நுட்ப மேம்படுத்தல் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், பல்வேறு வாடிக்கையாளர்களின் பயன்பாட்டுத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய பின்வரும் வகை பூஞ்சை காளான் தடுப்பு முகவர்களையும் பெரிய சுகாதார தயாரிப்புகளுக்கான ஓடுகளையும் நாங்கள் உருவாக்குகிறோம்.


பூச்சு உலர்ந்த படத்திற்கான பூஞ்சை காளான்

புட்டி தூள் பூஞ்சை காளான் விரட்டி

டயட்டம் மண் பூஞ்சை காளான் விரட்டி

பசை பூஞ்சை காளான் விரட்டி

தூள் பூச்சுக்கான பூஞ்சை காளான்

எண்ணெய் பூஞ்சை காளான் விரட்டி

ஜவுளி பூஞ்சை காளான் விரட்டி

பிளாஸ்டிக்கிற்கான பூஞ்சை காளான்


சமீபத்திய விலையைப் பெறவா? நாங்கள் விரைவில் பதிலளிப்போம் (12 மணி நேரத்திற்குள்)

தனியுரிமைக் கொள்கை