• உலகளாவிய நிறமி சந்தை நிலையான வளர்ச்சியைத் தொடர்கிறது

    Fairfied Market Research இன் சமீபத்திய அறிக்கையின்படி, தொழில்மயமாக்கல் மற்றும் நகரமயமாக்கலின் வேகம் நம்பிக்கையுடன் இருப்பதால், உலகளாவிய நிறமி சந்தை ஒரு நிலையான வளர்ச்சிப் பாதையில் தொடர்கிறது. தொற்றுநோய்க்குப் பிறகு கட்டுமானத் தொழில் விரைவாக மீண்டு வருவதால், தேவை வளர்ச்சியின் அடிப்படையில் நிறமிகள் வேகத்தை மீண்டும் பெற வாய்ப்புள்ளது. ஃபேர்ஃபீல்ட் சந்தை ஆராய்ச்சியின் புதிய ஆய்வு, நிறமி சந்தை 2021 மற்றும் 2025 க்கு இடையில் தோராயமாக 4.6% CAGR இல் வளரும் என்று கணித்துள்ளது. உலகளாவிய நிறமி சந்தை 2025 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் $40 பில்லியனாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கட்டுமானத் தொழிலில் இருந்து வந்தவர்கள்.

    22-04-2022
சமீபத்திய விலையைப் பெறவா? நாங்கள் விரைவில் பதிலளிப்போம் (12 மணி நேரத்திற்குள்)

தனியுரிமைக் கொள்கை