• சவர்க்காரங்களின் அரிப்பை எதிர்ப்பதில் கத்தோனின் நன்மைகள்

    சோப்பு தொழில்துறை பாதுகாப்பின் முக்கிய பயனுள்ள பொருள் கார்சன் பாதுகாப்பு ஆகும், மேலும் பொது முடிக்கப்பட்ட சோப்பு தொழில்துறை பாதுகாப்பு ஒரு வெளிர் மஞ்சள் திரவமாகும். தொழிற்சாலையில் சோப்பு உற்பத்தி செய்யப்படும் போது, ​​சவர்க்காரத்தின் தொழில்துறை பாதுகாப்பு ஒரு திரவமாக இருப்பதால், கடைசி செயல்பாட்டில் அது சோப்புக்கு சேர்க்கப்படுகிறது, மேலும் அது நன்றாக கலக்கவும் மற்றும் கலக்கவும் போதுமானது.

    26-04-2022
சமீபத்திய விலையைப் பெறவா? நாங்கள் விரைவில் பதிலளிப்போம் (12 மணி நேரத்திற்குள்)

தனியுரிமைக் கொள்கை