• கழிவுநீர் சுத்திகரிப்புக்கான மாதிரி முறைகள் யாவை?

  உடனடி வேக நீர் மாதிரி விதிமுறைகளின்படி, ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மாதிரி. இது கழிவுநீருக்கு ஏற்றது, அதன் கலவை மற்றும் செறிவு மதிப்பு நேரத்துடன் மாறுகிறது மற்றும் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு சாதனங்கள் (அட்வெக்ஷன் வண்டல் தொட்டி போன்றவை) சீராக வெளியேறும்.

  26-07-2021
 • ஆக்ஸிஜனேற்றமா? ஆக்ஸிஜனேற்றமற்றதா? நீர் சுத்திகரிப்பு கருத்தடை ஆல்காசைடை எவ்வாறு தேர்வு செய்வது?

  நீர் சிகிச்சையில் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் பாக்டீரிசைடு ஆல்காசைடு பொதுவாக ஆக்ஸிஜனேற்ற கருத்தடை (கிருமிநாசினி) ஆல்ஜிகைடு மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றப்படாத பாக்டீரிசைடு அல்கைசைடு என வகைப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த கட்டுரை இரண்டு வகையான பாக்டீரிசைடு ஆல்காசைடுகளின் வழிமுறை மற்றும் வேறுபாட்டை விரிவாக விவரிக்கிறது

  06-11-2020
 • ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே முதல் அக்டோபர் வரை உலோக வேலை செய்யும் திரவம் ஏன் ஊழலுக்கு ஆளாகிறது?

  உலோக வேலை செய்யும் திரவங்கள் குழம்பு, அரை செயற்கை அல்லது முழு செயற்கை அமைப்புகள் என அவற்றின் சொந்த பண்புகள் காரணமாக உயிரியல் மாசுபாட்டால் பாதிக்கப்படுகின்றன. குறிப்பாக வசந்த காலத்திலும், கோடைகாலத்திலும், நுண்ணுயிர் இனப்பெருக்கம் ஒரு பெரிய வெடிப்பில் உள்ளது.

  30-09-2020
 • கத்தோன் பாதுகாப்புகளின் விளைவு

  இப்போதெல்லாம், கத்தோன் பாதுகாப்புகளைப் பற்றி மக்கள் இனி அறிந்திருக்க மாட்டார்கள். தொழிற்துறையில் கேத்தான் பாதுகாப்புகளைப் பயன்படுத்துவது மிகவும் விரிவானது மற்றும் பயன்படுத்தக்கூடிய பல இடங்கள் உள்ளன. எனவே குறிப்பாக, தொழில் அதை எங்கே பயன்படுத்தலாம்? இது என்ன விளைவை அடைய முடியும்?

  29-07-2020
சமீபத்திய விலையைப் பெறவா? நாங்கள் விரைவில் பதிலளிப்போம் (12 மணி நேரத்திற்குள்)

தனியுரிமைக் கொள்கை