• பூஞ்சை காளான் தடுப்பானின் போக்குவரத்துக்கான பாதுகாப்பு தேவைகள்

    ஆபத்தான பொருட்கள் போக்குவரத்து வாகனங்கள் பொதுவாக அரிக்கும், இயற்கை, எரியக்கூடிய, நச்சு, வெடிக்கும் மற்றும் பிற பண்புகளுடன் ஆபத்தான பொருட்களை கொண்டு செல்கின்றன. ஆபத்தான பொருட்கள் சிறப்பு உடல் மற்றும் இரசாயன பண்புகள் உள்ளன. போக்குவரத்தின் போது அவை சரியாகப் பாதுகாக்கப்படாவிட்டால், விபத்துக்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது, மேலும் விபத்தின் விளைவுகள் சாதாரண வாகன விபத்துக்களை விட மிகவும் தீவிரமானவை. எனவே, பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக, ஆபத்தான போக்குவரத்தில் பின்வரும் எட்டு புள்ளிகளுக்கு கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும்:

    16-05-2022
சமீபத்திய விலையைப் பெறவா? நாங்கள் விரைவில் பதிலளிப்போம் (12 மணி நேரத்திற்குள்)

தனியுரிமைக் கொள்கை