• ஜவுளி பாக்டீரியா எதிர்ப்பு சோதனை முறைகளின் வகைப்பாடு

    ஜவுளிகளின் பாக்டீரியா எதிர்ப்பு பண்புகளின் சோதனை அளவு சோதனை முறைகள் மற்றும் தரமான சோதனை முறைகள் என பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் அளவு சோதனை முறைகள் மிக முக்கியமானவை.

    05-02-2021
  • ஜவுளிகளில் ஜவுளி ஆண்டிசெப்டிக் மற்றும் பூஞ்சை காளான் பயன்பாடு

    துணி மற்றும் ஜவுளி பூஞ்சை காளான், லேசான வானிலை, அடிக்கடி மழை மற்றும் ஈரப்பதமான காற்று பருவங்களுக்கு ஆளாகின்றன. இது பல்வேறு பாக்டீரியாக்களின் பரப்புதலுக்கும் வளர்ச்சிக்கும் மிகவும் பொருத்தமானது, மேலும் ஆடை வடிவமைக்க எளிதானது. துணியின் மேற்பரப்பு அமைப்பு தளர்வானது, மேலும் காற்றில் உள்ள ஈரப்பதத்தை உள்ளிழுப்பது எளிது. வண்ணப்பூச்சு வலுவான ஈரப்பதம் உறிஞ்சும் திறன் கொண்ட பருத்தி பொருள். செல்லுலோஸ் என்பது அச்சுகளை சாப்பிட விரும்புகிறது, எனவே அச்சு வளர எளிதானது. இந்த நிலைமைக்கு, எதிர்ப்பு அச்சு முகவர் சரியானது துணிகளில் உள்ள அச்சு சூப்பர் எதிர்ப்பு திறனைக் கொண்டுள்ளது.

    08-01-2021
சமீபத்திய விலையைப் பெறவா? நாங்கள் விரைவில் பதிலளிப்போம் (12 மணி நேரத்திற்குள்)

தனியுரிமைக் கொள்கை