• காகித டிஃபோமர்கள் பற்றிய தொழில்நுட்ப அறிவின் பகுப்பாய்வு

    பாரம்பரிய டிஃபோமர்களுடன் ஒப்பிடுகையில், காகிதம் தயாரிக்கும் டிஃபோமர்கள் சிறந்த நிலைத்தன்மையைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் மிகச் சிறிய அளவு சேர்த்தலுடன் சிறந்த டிஃபோமிங் மற்றும் ஃபோமிங் எதிர்ப்பு விளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம். கூடுதலாக, காகித தயாரிக்கும் டிஃபோமர் காற்றின் அளவு மற்றும் அதன் விளைவாக வரும் நுரையை கணிசமாகக் குறைக்கிறது, இதன் மூலம் கூழ் பாயின் நீர் வெளியேற்றத்தை மேம்படுத்துகிறது. இது லிக்னின் மற்றும் பிற சர்பாக்டான்ட்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் நுரையை விரைவாக அகற்றும், மேலும் கூழ், கூழ் கழுவுதல், காகிதம் தயாரித்தல் மற்றும் அளவிடுதல் ஆகியவற்றில் சிறந்த விளைவுகளைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் இது விரைவாக மாசுபடுகிறது.

    30-07-2021
சமீபத்திய விலையைப் பெறவா? நாங்கள் விரைவில் பதிலளிப்போம் (12 மணி நேரத்திற்குள்)

தனியுரிமைக் கொள்கை