• ஒப்பனைப் பாதுகாப்பின் அயன் (1)

    ஒப்பனை பாதுகாப்புகள் தகவல் Daquan தற்போது, ​​உலகில் தனிப்பட்ட பராமரிப்புப் பொருட்களில் சுமார் 60 வகையான பாதுகாப்புகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, மேலும் குறைவானவையே பரவலாகவும் முக்கியமாகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இங்குள்ள வகையானது பாதுகாப்பின் இரசாயன அமைப்பைக் குறிக்கிறது, சப்ளையரின் வர்த்தகப் பெயர் அல்ல. பல புதிய தயாரிப்புகள் என்று அழைக்கப்படுபவை வெவ்வேறு விகிதங்களில் வெவ்வேறு பாதுகாப்புகளுடன் மட்டுமே சேர்க்கப்படுகின்றன.

    25-05-2022
சமீபத்திய விலையைப் பெறவா? நாங்கள் விரைவில் பதிலளிப்போம் (12 மணி நேரத்திற்குள்)

தனியுரிமைக் கொள்கை